Ontmoetingen staan centraal op campus TU Delft

De ultramoderne campus van de TU Delft biedt een inspirerende omgeving voor studenten en onderzoekers. Met de realisatie van nieuwe gebouwen, waaronder Echo, wil de universiteit ontmoetingen stimuleren, invulling geven aan haar duurzaamheidsambitie en zich voorbereiden op toekomstige generaties gebruikers.

“De campusvisie 2040 van de TU Delft is ontstaan in overleg met studenten en medewerkers van de universiteit, maar ook met de gemeente Delft, omwonenden en bedrijven die op de campus gevestigd zijn”, legt Koen Kerstens uit. Hij is als manager Strategisch Portfoliomanagement nauw betrokken bij de ontwikkeling van het universiteitsterrein. “Hoewel we nooit met zekerheid kunnen zeggen hoe de toekomst eruit gaat zien, hebben we gezamenlijk vier thema’s vastgesteld die centraal staan bij de ontwikkeling van onze campus.”


Volledig duurzaam in 2030

Het eerste thema is dat de universiteit meer verbinding wil met de stad. “Dat betekent bijvoorbeeld dat we op de campus meer voorzieningen en studentenwoningen willen creëren. Het tweede thema dat hier nauw mee samenhangt is dat we ontmoetingen willen stimuleren. Ten derde moeten de verschillende gebouwen en het terrein aanpasbaar en adaptief zijn. Dat wil zeggen dat we een zekere flexibiliteit willen inbouwen om met toekomstige ontwikkelingen om te gaan. Het laatste thema dat centraal staat is duurzaamheid, want de TU Delft heeft de ambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal en circulair te opereren. Daarom dient onze campus tegelijkertijd als living lab, een plek waar innovaties worden ontwikkeld en getest in een realistische omgeving. ”


Echo biedt ruimte voor samenwerken

Hoewel het online onderwijs tijdens de coronapandemie een vlucht nam, werd daardoor juist ook duidelijk hoe belangrijk het is om on campus te zijn. “Tijdens je studententijd maak je een grote sociale ontwikkeling door en fysieke contacten zijn daarbij onmisbaar”, legt Koen uit. “De TU Delft heeft daarom tien jaar geleden al besloten om het generieke onderwijs te centraliseren om zo het contact tussen de verschillende faculteiten te bevorderen. Dat zorgt bovendien voor efficiënter gebruik van ruimte waardoor we beter kunnen inspelen op de veranderende vraag van de verschillende faculteiten.”

“Met dit soort projecten mag je best ambitieus zijn”

Deze visie vertaalt zich ook in de realisatie van nieuwe gebouwen op de campus. In mei 2022 werd een gloednieuw gebouw in gebruik genomen met de naam Echo. Echo is een duurzaam, energieleverend (met zonnepanelen), interfacultair onderwijsgebouw. Het gebouw biedt ruimte voor onderwijs, debatten en zelfstudie, ruimte voor samenwerking en kantoorruimte. De horeca op de begane grond en de langere openingstijden faciliteren ontmoetingen tussen studenten, docenten en medewerkers.


Succesfactoren

Koen legt uit wat succesfactoren zijn om tot nieuwe innovatieve learning spaces te komen. “Het allerbelangrijkste is dat je toekomstige gebruikers laat meedenken en ze de kans geeft om input te geven. Verder zeg ik altijd dat je de lat net iets hoger moet leggen dan je normaal zou doen. Met dit soort projecten mag je best een beetje ambitieus zijn. En last but not least: stimuleer het gebruik van het gebouw als het er eenmaal staat. Zorg voor levendigheid en help docenten bij het gebruik van nieuwe technieken en IT-voorzieningen.”

“De kunst is om je te verplaatsen in gebruikers van de toekomst”

Heeft Koen nog tips voor andere onderwijsinstellingen die hun campus willen innoveren? “Ik merk dat toekomstige gebruikers die meedenken over het ontwerp van een nieuw gebouw, vaak uitgaan van het hier en nu. De kunst is om mensen zover te krijgen dat ze zich ook verplaatsen in de gebruikers van de toekomst.”

Koen Kerstens

Tekst: Lyanneke Krauss